วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
เวลา 16.00 น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้
นายขจรเกียรติ
รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการรับซื้อมังคุด(ล้งเจ๊นา มีกำลังการผลิต 180 ตัน/วัน) ณ ถนนกะโรม ใกล้ตลาดหัวอิฐ เพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการรับซื้อมังคุดให้ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องชาวสวนมังคุด
สมพงษ์ อินทร์เอียดรายงาน

Back To Top