Month: July 2018

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหตุ   มหาราชา ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกสมบัติ ฉ่ำแสง ผูู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหตุ   มหาราชา ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกวิสุทธิ์  ภู่พันธ์ศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเคียนซาสุราษฎร์ธานี    

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกสุวัฒน์  แก้วพรม ผู้กำกับการตำรวจภูธรเขาหลักพังงา

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจรวจเอกสุวัฒน์  แก้วพรม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาหลักพังงา

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหนตุ   มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายจักรกฤษณ์  ฝั่งชลจิตร นายอำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทท

ทีฆายุโก   โหตุ   มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายภานุมาศ  หวังเกียรติ บริษัทเหรียญทองการค้าภูเก็ต

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหตุ   มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกยอดรัก  ไทยถาวร ปลัดป้องกันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ถวายพระชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ   มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทมนต์ชัย แมนเมือง สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี  

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตำรวจเอกวินัย  เกิดสุวรรณ รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเคุณสุราษฎร์ธานี

Back To Top