ปลูกพืชและต้นไม้มงคล

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราขการร่วมปลูกพืช พันไม้มงคล..
วันที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ รต.พุฒิพงศ์ คำศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการสมาชิก อส.อ.ชัยบุรี ผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกต้นหว้าและมะเดือชุมพร จำนวน 70 ต้น ต้นพ้อจำนวน 40 ต้น พร้อมปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมคลองบางปาน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอได้กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เนื่องในโอกาสรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ วันดินโลก 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสถานที่ปลูกเป็นสถานที่ที่อำเภอชัยบุรีได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขุดลอกจำนวน 13 โครงการขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 จุด จะดำเนินการให้ครบทุกจุดเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้ลำคลองตื้นเขินช้าลง สำหรับต้นหว้าและต้นมะเดื่อชุมพรซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีผลสามารถเป็นอาหารนกและก็อาหารของสัตว์น้ำเมื่อร่วงลงสู่แหล่งน้ำ
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีพันธุ์ต้นหว้าและต้นมะเดื่อชุมพรจาก หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ สฎ สุราษฎร์ธานีและต้นพ้อซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นใช้ใบในการประกอบเป็นขนมพื้นถิ่นจากพี่น้องราษฎรในพื้นที่

Back To Top