Day: November 24, 2020

นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.ประชุมส่วนเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของสังคม วันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ […]

ปลูกพืชและต้นไม้มงคล

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราขการร่วมปลูกพืช พันไม้มงคล.. วันที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา […]

Back To Top