1. ปลูกต้นไม้มงคลต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
    ว่าทีร้อยโทสมชาย เรื่องจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบต้นไม้มลคลต้นรวงผึ้งให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื้องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม ณ.ที่ว่าการอำเภอและมีพีรเดช เกิดอุดม นานกเทศมนตรีเทศบาลตำบบกะแดะร่วมพิธีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
    โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน
Back To Top