เปิดค่าย

พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกพร้อมคณะพร้อมด้วยนายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้แทน ปปส.ภาค8 พร้อมนายสุเชาว์ ทูโมสิก ผอ.ศปส.จ.สุราษฎร์ธานีและส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเปิดค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 7 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อจะได้อยู่กับคร บครัวและสังคมอย่างปกติสุขเพราะรัฐกำหนดว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยแต่ละรุ่นกำหนด 13 วันโดยมีขั้นตอนการฝึกร่างกายฝึกจิตใจและฝึกอาชีพก่อนเสร็จสิ้นขบวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผลที่จะได้รับคือทำให้ผู้ผ่านขบวนการบำบัดไม่หวลคืนไปสู่วังวนของยาเสพติดอีก สำหรับรุ่นที่ 7 จัดใึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ค่ายศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 สุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าค่ายปรับเปบี่ยนพฤติกรรมจำนวน 60 คน
โสภณ โชติกุลพล (ดำมุณี)ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top