ขอแสดงความยินดีกับวิสุทธิ์ บุญปิยะสุวรรณที่ได้จดทะเบียนสมาคม เหยี่ยวข่าวกรองสวนกลางและได้นั้งในตำแหน่งนายกก่อตั้งวาระ4ปีโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่8/64หมู่3ต.มะขามเตี้ยอ.เมือง สุราษฎร์ธานีคู

Back To Top