พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมพงษ์ อินทร์เอียดรายงาน

Back To Top