พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top