เปิดโครงการอบรมพุฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง

นายอำเภอชัยบุรีนายสุกิจ มีพริ้ง เปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง
วันที่ 19 พ.ย.63 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี ได้เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอชัยบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย สารวัตร อส สำรอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวน 160 คน ซึ่งมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
1.อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง(นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
2.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (ร.ต.ต.เชวง นิลสังข์)
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR หลักการสังเกตจดจำ (หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอำเภอชัยบุรี)
4.การฝึกระเบียบแถว/การฝึกท่าบุคคลท่ามือเปล่า (กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 1)
5.การควบคุม/การจับกุม/ตรวจค้นตัวบุคคล (สภ ชัยบุรี)
6.การฝึกระเบียบแถว(ทบทวน) ( กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 1)
7.การต่อสู้ป้องกันตัว/ตรวจค้นยานพาหนะ/การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8)
8.อาวุธศึกษา/พื้นฐานการใช้อาวุธ/การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี (วิทยาลัยการปกครอง/ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 / กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 1)
9.การยิงปืนด้วยกระสุนซ้อม ขนาด .38 (วิทยาลัยการปกครอง/ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 /กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 1)
10.มอบประกาศนียบัตร/เหรียญเเม่นปืนวิทยาลัยการปกครอง (นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี)

Back To Top