วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบข้าวสาร จากบริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราชและบริษัท โตโยต้าเมืองคอน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top