Month: April 2020

โตโยต้าสุราษฎร์ธานี โตโยต้าตาปี มอบรถยนต์กระบะ 3 คันรถเก๋ง 1 คันให้ผู้ว่าราขการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปใช้ในภารกิจป้องกันภัยCOVID 19 โดยมีพิธีส่งมอบโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.นายศักดาพร รัตนสุภา หน.สำนักงานจังหวัด นายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันภัยจังหวัด นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขรับมอบผ่านไปด้วยความเรียบร้อ

 

แนะนำแนวทางปฎิบัติศาสนกิจมุสลิมเดือนรอมฏร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช […]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบข้าวสาร จากบริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราชและบริษัท โตโยต้าเมืองคอน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีมอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์น้ำดื่มป.ป.ส.ภาค8ให้ตำรวจภูธรจังหวัด

เมือเวลา 10.00 น.วันที่ 23 เมษายน 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.นายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ […]

กาชาดสุราษฎร์ธานีมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.ที่ 1 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.พร้อม นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีพร้อมสมาชิกเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 โดยมีสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัด ดูแลความเรียบร้อย ผ่านไปราบรื่น

กาชาดสุราษฎร์ธานีมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.ที่ 1 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.พร้อม นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีพร้อมสมาชิกเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ […]

อำเภอรอบนอกจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเข้ม

อำเภอรอบนอกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินและคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด จับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 2 ราย อำเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของนายชาญวิทย์ […]

ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ที่อำเภอวิภาวดี

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ขาดแคลนและยากจน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19วันที่ 21 เม.ย.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง […]

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก้ไวรัสได้

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุ ฟ้าทลายโจรมีสารสกัดยับยั้งและฆ่าไวรัสได้ พร้อมแนะไม่ควรกินยาฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกิน 5 วัน นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก […]

เตรียมห้อง 176 ห้องไว้สังเกตุอาการ 14 วันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่สุราษฎร์ธานี

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว 4 แห่ง176 ห้อง ไว้รองรับและสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 วันที่ 20 […]

Back To Top