กาชาดสุราษฎร์ธานีมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.ที่ 1 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.พร้อม นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีพร้อมสมาชิกเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 โดยมีสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัด ดูแลความเรียบร้อย ผ่านไปราบรื่น

กาชาดสุราษฎร์ธานีมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.ที่ 1 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.พร้อม นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีพร้อมสมาชิกเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 โดยมีสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัด ดูแลความเรียบร้อย ผ่านไปราบรื่น

Back To Top