อำเภอรอบนอกจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเข้ม

อำเภอรอบนอกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินและคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด จับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 2 ราย

  • อำเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอจำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม มีกำลังพลปฏิบัติการรวมจำนวน 96 นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 คัน ในพื้นที่ 8 ตำบล 55 หมู่บ้าน ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 406 คน และกำกับให้บุคคลที่ต้องเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 ครัวเรือนนอกจากนี้ ได้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินและคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเคร่งครัด โดยทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำร้านค้า จำนวน 47 ร้าน ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ให้คำแนะนำในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 1 งาน รวมทั้งตรวจตรา สอดส่องดูแลไม่ให้ประชาชนออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คดี ผู้กระทำผิดเป็นชายวัยรุ่น 2 ราย เหตุเกิดบนถนนสายบางพระ – วังพลาย หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว ส่งสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคมเพื่อดำเนินคดีต่อไป.
Back To Top