ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ที่อำเภอวิภาวดี

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ขาดแคลนและยากจน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19วันที่ 21 เม.ย.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ขาดแคลนและยากจนในพื้นที่อำเภอวิภาวดี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 50 ชุด ตามที่มูลนิธิวิภาวดีรังสิต ได้แจ้งความประสงค์ที่จะมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ขาดแคลนและยากจน ซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covd-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ราษฎรที่ได้รับสิ่งของเครื่องใช้ในครั้งนี้ต่างรู้สึกซาบซึ้ง และขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของเชื้อไวรัส Covid-19 ชฃ

Back To Top