เตรียมห้อง 176 ห้องไว้สังเกตุอาการ 14 วันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่สุราษฎร์ธานี

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว 4 แห่ง176 ห้อง ไว้รองรับและสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 20 เม.63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำนงค์ สวัสดิวงศ์ ป้องกันภัยจังหวัด  นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัด พ.ต.อ.ชวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง.ผบก.ภ.จ.สฎ.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการกักกันตัว (Local Quarantine) หลังปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม. ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น ในกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองแยกกักกัน สู่กระบวนการกักไว้เพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ในสถานที่จัดเตรียมไว้
ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาโรงแรมของภาคเอกชนเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความพร้อมในหลายด้าน และพิจารณาใช้อาคารสถานที่ของทางราชการเป็นสถานที่สำรอง ในการนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์ที่จะให้จังหวัดใช้สถานที่โรงแรมเป็นที่กักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ไว้เพื่อสังเกตอาการจำนวน 4 แห่ง รวม 176 ห้อง ได้แก่ โรงแรมภูธาน ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จำนวน 44 ห้อง , โรงแรมซีทาวเวอร์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จำนวน 30 ห้อง , โรงแรม Aura Samui Beach ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จำนวน 69 ห้อง และโรงแรม Nora Lakeview Samui ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จำนวน 33 ห้อง.

Back To Top