วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สอบถามปริมาณร้องเรียนประจำวัน การรับเรื่องทุกประเภท ผ่านสายด่วน1567 โดยมีนางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถามผู้ให้บริการรับโทรศัพท์สายด่วน 1567 ที่ต้องรับเรื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒Loki

Back To Top