วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (ต่อสู้กับภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19) ณ บริษัทเขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (ต่อสู้กับภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19) ณ บริษัทเขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top