ผวจ.สฎ.นายกเหล่ากาชาดรับมอบแอลกอฮอร์

ภาคเอกชนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 13 เม.ย.63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากภาคเอกชนที่มอบให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ลิตร และมอบให้กับสถานพยาบาลในจังหวัด ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,000 ลิตร

โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ เป็นแอลกอฮอล์ 72 เปอร์เซ็น ซึ่งจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่พื้นที่ และโรงพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ บุคลกากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป.

Back To Top