วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งต้องทำหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งต้องทำหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top