วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กักกัน ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กักกัน ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top