วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานกักกันสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่จะมาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Back To Top