วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช /หัวหน้าจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชุมชนชุมแสง ชุมชนหัวอิฐ ชุมชนทวดทอง ชุมชนนครอาชีวะ ตลาดหัวอิฐ ตลาดพืชผล ตลาดบัวตอง ตลาดแม่พยอมและชุมชนหลังตลาด) ร่วมจัดกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top