รอง.ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยแล้ง วันที่ 10 เม.ย.63 ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รอง. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์สภาวะน้ำแล้งในพื้นที่ และพิจารณาการช่วยเหลือและยับยั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประปา ท้องถิ่น อำเภอ โครงการชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ ปภ.เขต ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 และเขื่อนรัชชประภา เป็นต้น ทั้งนี้คาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป ในระยะแรกบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศยังคงแปรปรวน มีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป อากาศร้อนจัดบางแห่ง กับมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60 % ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก คลื่นลมในฝั่งอันดามันบางช่วงจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ขณะที่คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าในระยะต้นเดือนลมใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน ทำให้มีอากาศร้อน และมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20-30 % ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ต่อจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน โดยจะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือ พาดผ่านภาคกลางตามลำดับ จากลักษณะดังกล่าวทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนคะนองประมาณ 40 – 60 % ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อนึ่ง ถ้ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปประมาณ 60-70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

Back To Top