ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หลังชาวบ้านกว่า 800 ครัวเรือนสองฝั่งคลองฉวางที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานหลายเดือน ประสาน ปภ.เขต 11 นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำจากขุมเหมือลงคลองเพื่อแก้ปัญหาเป็นการเบื้องต้น เย็นวันนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศูนย์.ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล โดยการสูบน้ำจากขุมเหมือแกะ ลงคลองฉวาง ซึ่งเป้นคลองรับน้ำจากเทือกเขาหลวงมาหล่อเลี้ยงเกษตรกรทั้งสองฝั่งคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้เกษตรกรชาวสวนผลไม้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนาสาร กำลังประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 ทำให้น้ำในคลองฉวางแห้งขอด เป็นเหตุทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำต้นทุนผลิตประปาหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบกว่า 800 ครัวเรือน ในขณะ ซึ่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร เนื่องจากระยะนี้ผลไม้กำลังให้ผลผลิตหากขาดน้ำก็จะทำให้เกษตรกรประสบปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะผลผลิตจะลดน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้นการนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในระยะนี้ไปก่อนเนื่องจากหากดูจากการพยากรอากาศคาดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฝนก็จะตกลงมา ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรช่วยกันประหยัดน้ำในระยะนี้ไปก่อน และใช้เท่าที่จำเป็น

Back To Top