ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีร่วมประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์และรับทราบแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 วันที่ 9 เม.ย.63 ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จากส่วนกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมกับให้แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 การดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ (social distancing) และการบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวง ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่มีที่ตั้งในจังหวัด ให้สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด นอกเหนือจากภาระงานของตนเองด้วย ไม่ว่าจะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ COVID-19 เรื่องภัยแล้ง หรือเรื่องหมอกควันต่างๆ ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ซึ่งในส่วนของเรื่อง COVID-19 นั้น นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการที่สำคัญคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูล การเดินทางเข้าประเทศของคนไทยจากต่างประเทศ มาตรการทางเศรษฐกิจ การระมัดระวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ รวมทั้งการสอดส่องดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวของคน อาทิ สงกรานต์ และรอมฎอน เป็นต้น โดยขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19

Back To Top