รองผวจ.สุราษฎร์ธานีรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในทางการแพทย์ สู้ภัย(COVID-19) วันที่ 8เม.ย.63 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเจลแอลกแฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,000 ลิตร จากบริษัทชัวร์เท็ก รับมอบเงินจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบเงิน จำนวน 50 ล้านบาท ให้กับ 26 โรงพยาบาล เพื่อดูแลบุคคลากรทางการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาและสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) และรับมอบถุงมือทางการแพทย์ สู้ภัย(COVID-19) จำนวน 100,000 ชิ้น จากบริษัทศรีตรังโกลฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนเจลแอลกแฮอล์ล้างมือ เงิน จำนวน 50 ล้านบาท และถุงมือทางการแพทย์ สู้ภัย(COVID-19) ที่ให้การสนับสนุนทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้ภัยสู้ภัย(COVID-19) ต่อไป.

 

Back To Top