วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน​ ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กำกับการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตามมาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง ๕ ด่านตรวจได้แก่ ๑.ด่านตรวจบ้านฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร ๒.ด่านตรวจบ้านคอกวัว ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ ๓.ด่านตรวจสี่แยกกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง ๔.ด่านตรวจถนนสาย ๔๑ (ขาล่อง) อ.ถ้ำพรรณรา ๕.ด่านตรวจบ้านเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล

Back To Top