วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่ทำความเข้าใจมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยกับชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคำสั่งของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่ทำความเข้าใจมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยกับชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคำสั่งของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top