Month: March 2020

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่ทำความเข้าใจมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยกับชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคำสั่งของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช […]

ผวจ.สฎ.นำทีมส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจจุดสกัดคัดกรองบุคคลขณะเดินทาง

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   วันที่  26 มี.ค.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง […]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุม Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง วันที่ 26 มี.ค.63 ที่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จากส่วนกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมกับให้แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การดำเนินการมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ (social distancing) รวมทั้งการเฝ้าควบคุม สังเกตอาการผู้กักกันตัวเอง ณ ที่พัก (Home Quarantine) ทุกกลุ่ม การตั้งจุดควบคุม COVID-19 โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุมการชุมนุม/จัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก และการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายภาคส่วนได้ผนึกกำลังผลิตและสอนการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยาน ระบบขนส่งสาธารณะ และจุดปฏิบัติการต่างๆ พร้อมกับออกมาตรการและขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ การคัดกรองผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความมั่นใจว่า “สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย”

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุม Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง วันที่ 26 มี.ค.63. ที่ชั้น […]

สุราษฎร์ธานีคัดกรองบุคคลก่อนเข้าในอาคารศาลากลางจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดกรองเข้มบุคคลก่อนเข้าอาคารศาลากลาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันนี้(25 มี.ค.63) ที่ประตูทางเข้า-ออก อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

นายสมพงษ์ มากมณี รอง.ผวจ.นศ.พร้อมด้วย พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนะกุลเทพ ผบก.ภ.นศ.กอ.รมน.และส่วนเกี่ยวข้องตรวจเข้มด่านตรวจคัดกรองโควิด19

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช […]

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมแนะนำมาตรการเพื่อป้องกันรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่นายวราวุฒิ พิมเสน ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผลิตหน้ากาก100000 ชิ้นแจกจายไปรษณีย์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผลิตหน้ากากผ้า 1 แสนชิ้นแจกจ่ายประชาชนผ่านไปรษณีย์ไทย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 มี.ค.63 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ […]

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ COVID 19 เพื่อชาติ

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ COVID 19 เพื่อชาติ

Back To Top