นายสมพงษ์ มากมณี รอง.ผวจ.นศ.ชื่นชมประชาชนชาวนครฯว่าเป็นอารยชน

Back To Top