ผวจ.สฎ.นำทีมส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจจุดสกัดคัดกรองบุคคลขณะเดินทาง

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   วันที่  26 มี.ค.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารสุราษฎร์ธานี(บขส.) และเยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อติดตามการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคำสั่งตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จำนวน 11 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามพื้นที่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีคำสั่งจัดตั้งจุดตรวจจำนวน 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การสนธิกำลังร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อพปร. สมาชิกู้ภัย สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป.

Back To Top