วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมแนะนำมาตรการเพื่อป้องกันรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่นายวราวุฒิ พิมเสน ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top