นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ COVID 19 เพื่อชาติ

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ COVID 19 เพื่อชาติ

Back To Top