วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิจารณากลั่นกรองขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิจารณากลั่นกรองขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top