วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 สาระสำคัญ เตรียมการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคกรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมทั้งติดตามผลตามมติของคณะกรรมการ และติดตามสถานการณ์ แพร่ระบาดในพื้นที่ ล่าสุดติดเชื้อ จำนวน ๔ คน พรุ่งนี้หายป่วยไม่มีเชื้อโรคแล้วออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน ๑ คน เป็นรายนักศึกษาจากอิหร่าน เหลือป่วยติดเชื้อ ๓ คน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 สาระสำคัญ เตรียมการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคกรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมทั้งติดตามผลตามมติของคณะกรรมการ และติดตามสถานการณ์
แพร่ระบาดในพื้นที่ ล่าสุดติดเชื้อ จำนวน ๔ คน พรุ่งนี้หายป่วยไม่มีเชื้อโรคแล้วออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน ๑ คน เป็นรายนักศึกษาจากอิหร่าน เหลือป่วยติดเชื้อ ๓ คน

Back To Top