ที่ว่าอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานีวางมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดวางเก้าอี้ผู้ให้บริการและผู้มารับบริการห่างกัน 2 เมตร ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม หลังปรากฏสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ภายในประเทศ และมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวว่า เบื้องต้นทางอำเภอฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยได้จัดที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวไว้บริเวณด้านหน้าทางขึ้นที่ว่าการอำเภอและประตูทางเข้าสำนักงานต่างๆ ภายในที่ว่าการอำเภอ และจัดวางเก้าอี้ทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการห่างกันประมาณ 2 เมตร หากมีผู้มารับบริการจำนวนมากได้จัดเก้าอี้ให้นั่งรอด้านนอกสำนักงานที่ประชาชนมาขอรับบริการ.

 

Back To Top