จ.สุราษฎร์ธานี คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยท่าเรือโดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ สุราษฎร์ธานี และคณะ ออกตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก พร้อมด้วย ผกก.สภ.ดอนสัก ผอ.เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สารวัตรตำรวจน้ำ นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นายก อบต.ดอนสัก สาธารณสุขอำเภอดอนสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ผู้จัดการบริษัทเรือโดยสาร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ท่าเทียบเรือทุกบริษัทในพื้นที่อำเภอดอนสัก โดยได้เน้นย้ำให้มีการตั้งจุดบริการเจลล้างมือ ตรวจัดกรองวัดอุณหภูมิวัดไข้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเรือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา ร่วมกับอำเภอ ตำรวจท้องที่ ตำรวจน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ อปพร. ผู้ประกอบการทุกบริษัท ให้เพิ่มความเข้มข้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรค (COVID-19 )ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ดำเนินการคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนขึ้นเรือทุกราย และปั้มสัญลักษณ์ผู้ผ่านการตรวจ ( Pass.Srt.) ก่อนเรือออกจากท่า ทุกราย ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ตั้งจุดบริการเจลล้างมือทั้งท่าเทียบเรือและบนเรือ ให้ผู้โดยสาร ทำความสะอาดล้างมือ ให้เพิ่มความถี่ทำความสะอาด บริเวณท่าเทียบเรือ ภายในเรือ อาคารผู้โดยสาร บริเวณ ที่นั่ง ราวกั้นตก ห้องสุขา เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานจะต้องปลอดภัยจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน และให้รายผลการปฏิบัติการคัดกรองให้จังหวัดทราบทุกวัน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยไปด้วยกัน จากวิกฤตการณ์ (COVID-19)

จ.สุราษฎร์ธานี คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยท่าเรือโดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

วันทีี่  21 มีนาคม 2562.นาย

 

 

 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ สุราษฎร์ธานี และคณะ ออกตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก พร้อมด้วย ผกก.สภ.ดอนสัก ผอ.เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สารวัตรตำรวจน้ำ นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นายก อบต.ดอนสัก สาธารณสุขอำเภอดอนสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ผู้จัดการบริษัทเรือโดยสาร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ท่าเทียบเรือทุกบริษัทในพื้นที่อำเภอดอนสัก โดยได้เน้นย้ำให้มีการตั้งจุดบริการเจลล้างมือ ตรวจัดกรองวัดอุณหภูมิวัดไข้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเรือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา ร่วมกับอำเภอ ตำรวจท้องที่ ตำรวจน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ อปพร. ผู้ประกอบการทุกบริษัท ให้เพิ่มความเข้มข้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรค (COVID-19 )ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ดำเนินการคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนขึ้นเรือทุกราย และปั้มสัญลักษณ์ผู้ผ่านการตรวจ ( Pass.Srt.) ก่อนเรือออกจากท่า ทุกราย ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ตั้งจุดบริการเจลล้างมือทั้งท่าเทียบเรือและบนเรือ ให้ผู้โดยสาร ทำความสะอาดล้างมือ ให้เพิ่มความถี่ทำความสะอาด บริเวณท่าเทียบเรือ ภายในเรือ อาคารผู้โดยสาร บริเวณ ที่นั่ง ราวกั้นตก ห้องสุขา เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานจะต้องปลอดภัยจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน และให้รายผลการปฏิบัติการคัดกรองให้จังหวัดทราบทุกวัน

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยไปด้วยกัน จากวิกฤตการณ์ (COVID-19)

Back To Top