วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top