ทหารช่วยแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านผู้ประสะภัยแล้ง

หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
หน่วยทหาร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 (ร.25 พัน.3) ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งเเย้ม ผบ.ร.25 พัน.3 มอบหมายให้ ร.อ.ซัน ภูศิริ ผบ.ร้อย.อวบ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกองบิน 7 เเละองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ดำเนินการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกะลาโหม ประจำปี 2563 ครบรอบ 133 ปี
โดยได้จัดรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมปริมาณน้ำในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 36,000 ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Back To Top