ผวจ.สฎ.ตรวจเยี่ยมสนามบินและระบบขนส่งสาธารณะ

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานและระบบขนส่งสาธารณะ คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บ่ายวันนที่ 16 มี.ค.63. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของท่าอากาศยานและระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมกับกล่าวว่า นอกเหนือที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้ทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้เองในครอบครัว รวมทั้งแจกจ่ายให้กับชุมชนแล้ว ยังได้ดูแลประตูทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีมาตรการตรวจวัดไข้ บริการเจลล้างมือ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณที่จะเข้าไปยังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี จะให้ผู้โดยสารทุกคนล้างมือก่อนขึ้นรถ ขณะที่ในส่วนของท่าเรือโดยสารข้ามเกาะ ก็จะมีมาตรการในการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขณะที่ในกลุ่มเข้าข่ายต้องสงสัยหรือผู้ป่วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดกำลังดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยอยู่ หากมีผลประการใดจะนำเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง.

Back To Top