ผวจ.สฎ.ตรวจการขุดคลองระบายน้ำเทศบาลเขาวง

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันภัยจังหวัดและนายกตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ตรวจความคืบหน้าการขุดคลองระบายน้ำหนองหยุง ตำบลเขาวงศ์ พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับทีมงานที่ลุยงานในพื้นที่ผ่านไปเรียบร้อย.

Back To Top