วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ดวน กัลยากาญจน์ อายุ ๙๗ ปี ณ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ดวน กัลยากาญจน์ อายุ ๙๗ ปี ณ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top