วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่เลียบ คงพรหม อายุ ๘๕ ปี ณ วัดควนสมบูรณ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่เลียบ คงพรหม อายุ ๘๕ ปี ณ วัดควนสมบูรณ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top