วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) – ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) – ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top