วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานงานมงคลสมรสระหว่างนางสาววิสสุดา คงเมือง กับ ส.ต.ต.ศรุต กิติราช ณ พาโชค ฟิชชิ่งปาร์ค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานงานมงคลสมรสระหว่างนางสาววิสสุดา คงเมือง กับ ส.ต.ต.ศรุต กิติราช ณ พาโชค ฟิชชิ่งปาร์ค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง

Back To Top