รอง.ผวจ.นศ.เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารธรรมเมกขสถูป โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถระสมาคม เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ณ วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top