5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชนโดยยึดมั่นจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ด้วยความปรารถนาดีจาก พ.ต.อ..ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี

5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชนโดยยึดมั่นจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
ด้วยความปรารถนาดีจาก พ.ต.อ..ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี

Back To Top