5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดบนพื้นฐานของจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ด้วยความปรารถนาดีจากนายแวอาแซ เลาะแม ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขายะลา

Back To Top