5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดบนพื้นฐานของจรรยาบรรณเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชน ด้วยความปรารถนาดีจาก นายธรรม เลื่องสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดบนพื้นฐานของจรรยาบรรณเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชน
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายธรรม เลื่องสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Back To Top